Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BoB Partyservice


*Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op BoB Partyservice
gevestigd op de Zeeweg 87 te Ermelo. Nader genoemd als “BPs”.

*BPs gaat er van uit dat de huurder bekend is en akkoord gaat met deze
Algemene Voorwaarden tenzij anders is omschreven.

*Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten
die BPs aangaat met de huurder.

*De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde materialen tijdens de periode
dat is overeengekomen. BPs zal niet aansprakelijk worden gesteld bij schade
of letsel bij materialen of personen door het gebruik van de gehuurde
materialen of geleverde diensten.

*Wanneer de huurder bij ingebruikname een defect constateert aan het
gehuurde, dient de huurder dit direct door te geven aan BPs middels
telefonisch contact.

*Bij Breuk, schade, verlies of diefstal zal BPs de vervangingswaarde van het
gehuurde in rekening brengen bij de huurder.

*BPs zal extra kosten berekenen wanneer gehuurde materialen vuil en of nat
retour gebracht/opgehaald worden. Bij bestek, glaswerk en serviesgoed zal
dit 100% van de huurprijs zijn. Voor partytenten en bbq, € 35,00 per gehuurd
object. Overige materialen 50% van de huurprijs. De kosten voor het wassen
van linnen en de tafelrokken zitten bij de huurprijs inbegrepen.

*De huurder heeft recht op de gehuurde materialen wat schriftelijk is
overeengekomen. Wil de huurder de materialen voor een langere periode
huren, dan is dit alleen mogelijk met toestemming van BPs. BPs is ten alle
tijden gerechtigd met om de gehuurde materialen met een geldige reden bij
de huurder retour te doen halen.

*Wanneer de huurder de materialen zonder een van te voren geldige reden
niet op tijd terugbrengt, brengt BPs 50% van het gehuurde per dag extra in
rekening.

*Bij annulering meer dan 14 dagen tot de oplevering is huurder 25% van de huursom verschuldigd. Bij annulering tussen 5 en 13 dagen tot oplevering is huurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen tot oplevering is huurder 70% van de huursom verschuldigd. Op de verhuurdag zelf zullen 100% van de kosten in rekening worden gebracht.

*De huur dient op het moment dat de huurperiode van het gehuurde ingaat betaald te zijn. Een borgsom dient contant betaald te worden bij afhalen/bezorgen en krijgt de huurder direct terug wanneer het gehuurde zoals hierboven omschreven teruggebracht/opgehaald wordt.

*De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
BPs is gerechtigd om hier een fotokopie te maken.

*De huurperiode is vanaf maandag 12:00 uur tot vrijdag 12:00 uur of vanaf
vrijdag 12:00 uur tot maandag 12:00 uur tenzij anders is overeengekomen.

*Op alle overeenkomsten die tussen huurder en verhuurder worden gesloten
is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2022 BoB Partyservice | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel